No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2312928x
2. Obrana 104660x