No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2314622x
2. Obrana 105301x