No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2314507x
2. Obrana 105210x