No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2316984x
2. Obrana 105651x