No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317729x
2. Obrana 106076x