No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2313804x
2. Obrana 104836x