No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317026x
2. Obrana 105676x