No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317635x
2. Obrana 106029x