No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317397x
2. Obrana 105891x