No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317571x
2. Obrana 105995x