Výcvikové kurzy

individuálny výcvik: tréning prebieha len s jedným psom a psovodom.
Dvojica pracuje pod dohľadom skúseného inštruktora. Výhodou tohto tréningu je, že inštruktor sa venuje len jednému psovi a jeho majiteľovi po celú dobu výcviku. Dobá výcviku trvá 6 týždňov – 12 lekcií.
skupinový výcvik: maximálny počet v skupine je 5 psov, aby bol zabezpečený optimálny tréning pre všetkých zúčastnených.
Majiteľ si so psom cvičí sám, pod dohľadom inštruktora. Doba výcviku trvá 8 týždňov – 16 lekcií.