Výcvik základnej poslušnosti

Prijímame psov všetkých plemien od veku 10 mesiacov. Psík musí mať absolvované veškeré očkovania.
Každý pes bude pred prijatím do výcviku zhodnotený. Prijímame len nízky počet psov naraz, aby sme mohli dať maximálnu pozornosť zvieratám v tréningu.
Váš psík bude ubytovaný v našom účelovom zariadení s dostatkom každodenného pohybu, kontaktu s ľuďmi a ostatnými psami počas dňa.

Váš pes sa naučí nasledujúce cviky:

  • privolanie psa ku mne – pes si sadá pred psovoda
  • chôdza pri nohe psovoda – na vodidle
  • základné povely v sede a v ľahu
  • dlhodobé odloženie psa
  • zákazové povely – prerušenie nežiadúcej činnosti

Výcvik základnej poslušnosti

VÝCVIK S UBYTOVANÍM: doba výcviku trvá 4 týždne, počas celej doby výcviku je psík ubytovaný v našom zariadení, kde prebieha tréningový proces. Našou prioritou je snažiť sa zabezpečiť optimálnu psychyckú pohodu psíka, od ktorej sa odvýja celý výcvik, ktorý prebieha formu hry a rešpektu. Pri práci poslušnosti využívame kliker, ktorý sa nám osvedčil pri tréningu v zahraničí. Po ukončení kurzu vám predvedieme, čo sa váš psík naučil, ukážeme ako so psom zaobchádzať, aby si udržal poslušnosť, ktorú sa s nami naučil. Majiteľ obdrží ukážku poslušnosti vlastného psa na DVD.
VÝCVIK INTERNÁTNOU FORMOU: výcvik trvá 4 týždne. Váš psík je ubytovaný v našom zariadení, na víkendy si psa môžete vziať domov a na začiatku týždňa ho doveziete opäť k nám. Počas tohto výcviku budete mať možnosť sledovať zlepšujúce sa zmeny v chovaní. Po ukončení kurzu Vám predvedieme čo sa váš psík naučil, ukážeme ako so psom zaobchádzať, aby si udržal poslušnosť, ktorú sa s nami naučil. Majiteľ taktiež obdrží ukážku poslušnosti vlastného psíka na DVD.
U obidvoch foriem výcviku dbáme na dôkladnu socializáciu psov voči ľuďom a ostatným psom.