Výcvik na osobnú ochranu a stráženie majetku

Výcvik sa vykonáva podľa želania klienta a vzájomnej dohode u cvičiteľa konkretného psa.
  • Pes je ubytovaný v našom zariadení.
  • Tréning vykonáva skúsený a zohratý tím trénerov.
  • Doba výcviku je 8 týždňov.