No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317636x
2. Obrana 106030x