No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317129x
2. Obrana 105747x