No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317028x
2. Obrana 105677x