No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2316489x
2. Obrana 105480x