No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317730x
2. Obrana 106077x