No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317848x
2. Obrana 106140x