No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317638x
2. Obrana 106031x