No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317128x
2. Obrana 105745x