No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317030x
2. Obrana 105680x