No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2316490x
2. Obrana 105480x