No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317399x
2. Obrana 105893x