No. Názov Fotografií zobr.
1. Tréning poslušnosti 2317640x
2. Obrana 106031x